Sedació conscient

Contents_32_small

La sedació conscient és capaç de combinar d’una manera còmode el nivell d’amnèsia i analgèsia adequats amb un nivell de consciència que permeti una resposta a ordres senzilles com obrir la boca, girar el cap, etc., sense afectar en cap moment el benestar ni la seguretat del pacient. A més, la capacitat de col•laboració del pacient durant el procediment proporciona les condicions necessàries perquè l’odontòleg realitzi la seva tasca amb més agilitat i rapidesa. Un cop acabada la intervenció, el pacient pot tornar a casa acompanyat. Com en qualsevol altre intervenció, es prescriurà farmacologia analgèsica, antibiòtica i anti inflamatòria així com les normes dietètiques oportunes per fer més fàcil i còmode el postoperatori.